Winkelmand

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met AClass Verhuur BV overeengekomen te worden. 2. Onder “de huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te […]